Wat gebeurt er als ik (producent) voorlopig niets doe?

Het nalaten van handelingen in de voorbereidingen heeft geen juridische consequenties. Zolang de regulering REACH nog niet definitief is, zal dat zo blijven. Uiteraard zijn er wel strategische overwegingen om op REACH te anticiperen. De belangrijkste enmeest besproken overweging betreft het voorspellen van de afzetmarkt voor carcinogene, mutagene en reprotoxische stofefn of n persistente / bioacculmulerende stoffen. Als u producent of importeur bent van een van die stoffen kan op relatief korte termijn een verbod van kracht worden. De termijn waarop dat speelt is korter dan de gemiddelde product forecast.