Zijn er stoffen die ik na implementatie niet meer mag gebruiken?

De implementatie van REACH maakt het mogelijk dat stoffen of toepassingen van stoffen worden verboden. Dat gebeurt dan door de Europese Commissie, op basis van een beoordeling door het Europees Chemicaliën Agentschap (ECA).