Welke instantie is belast met handhaving?

De handhaving van REACH is een zaak van de individuele lidstaten. Zij worden daarbij ondersteund door het Europees Chemicaliën Agentschap (ECA). In Nederland is het voorstel dat het ministerie van VROM de handhaving coördineert.