Wat is geïdentificeerd gebruik en hoe ga ik hier mee om?

De registratie van stoffen onder REACH wordt afgestemd op omstandigheden waarin de stof in de praktijk wordt gebruikt. Omdat daar natuurlijk veel verschillen in kunnen zitten, geeft de producent of importeur het bedoelde (geïdentificeerde) gebruik aan. Het is daarom verstandig om uw leveranciers op tijd te informeren over de manier waarop u stoffen toepast. De informatie uitwisseling in verband met registratie wordt door de overheid gecoördineerd en start eind 2006. U kunt die uitwisseling het beste afwachten. Tot dat moment kunt u vast beginnen met het inventariseren welke stoffen mogelijk worden toegepast op een manier die de leverancier niet kent.