Is REACH van toepassing als ik zelf geen stoffen op de markt breng?
Ja, dat is goed mogelijk. Als u bijvoorbeeld chemische grondstoffen gebruikt in een proces krijgt u met REACH te maken als gebruiker. REACH voorziet in een uitbreiding van de informatie voor veilig en milieuverantwoord toepassen van chemische stoffen. Naast de gegevens van het bekende MSDS material safety data sheet krijgt u informatie over:
- blootstellingscenario’s (voor milieu en gezondheidsrisico’s)
- operationele condities waarin de stof bedoeld is gebruikt te worden

U zult vragen krijgen van uw leveranciers over de wijze waarop u de grondstoffen toepast.Zij gaan de informatie gebruiken, bijvoorbeeld bij het opstellen van het blootstellingscenario.