Verplichtingen
REACH heeft verplichtingen voor elke rol (fabrikant, importeur, downstreamgebruiker en distributeur).

  • Fabrikant
  • Importeur
  • Producent van voorwerpen
  • Importeur van voorwerpen
  • Downstream gebruiker
  • Distributeur
  • Bedrijven zonder specifiek benoemde rol