Advertisement
Advertisement

Home arrow Stofgroepen arrow Stoffen voor R&D
Afdrukken E-mail

Stoffen voor onderzoek en ontwikkeling

Voor stoffen die voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden worden geproduceerd of ingevoerd, geldt binnen REACH een aantal vrijstellingen. Het gaat om onderzoek naar en ontwikkeling van een stof die fabrikanten of importeurs van een stof, of producenten van voorwerpen zelf uitvoeren of in samenwerking met afnemers. Hieronder volgt een toelichting op de vrijstellingen

Registratie
Stoffen die gebruikt worden voor onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procédés (PPROD) zijn vrijgesteld van de registratieverplichting. Bedrijven moeten deze stoffen wel melden bij het ECHA. Deze vrijstelling geldt voor een periode van vijf jaar. Deze periode gaat in nadat het ECHA geïnformeerd wordt over het gebruik van de stof. Na aanmelding controleert het ECHA de gegevens op volledigheid en wijst een nummer toe aan het dossier. De productie of de invoer van de PPORD-stof mag pas twee weken na de melding bij het ECHA starten.
 

 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
© 2019 Reachinfo
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.