Advertisement
Advertisement

Home arrow Stofgroepen arrow Stoffen in voorwerpen
Afdrukken E-mail

Stoffen in voorwerpen

Binnen REACH zijn alle stoffen die bij normaal gebruik van het voorwerp vrijkomen registratieplichtig. Omdat stoffen in alle in de EU geproduceerde voorwerpen moeten voldoen aan de REACH-verplichtingen, zijn de bepalingen voor stoffen in voorwerpen vooral van belang voor producenten en importeurs van voorwerpen die buiten de EU worden geproduceerd.

  1. Voor stoffen waarvan het de bedoeling is dat ze vrijkomen uit voorwerpen en die nog niet zijn geregistreerd, gelden de normale regels voor stoffen en preparaten. Importeurs moeten deze stoffen registreren, eventueel in samenwerking met andere potentiële registranten van dezelfde stoffen. Als een stof al is geregistreerd, moet de importeur nagaan of het gebruik in het geïmporteerde voorwerp in de registratie is afgedekt. 

De producent van een voorwerp moet dan dezelfde informatie overleggen als voor andere stoffen. In feite gaat het hier om een verplichting waaraan importeurs van stoffen geproduceerd buiten  de EU moeten voldoen. 

De producent of importeur van voorwerpen moet elke stof in die voorwerpen registeren als die stof voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  1. de totale hoeveelheid van de stof, in de voorwerpen, is meer dan 1 ton/ jaar per producent of importeur;
  2. de stof komt vrij bij normale of redelijkerwijs te voorziene gebruiksomstandigheden.            

Stoffen in voorwerpen
Chemische stoffen zitten in gebruiksvoorwerpen zoals speelgoed, meubels, computers, shampoo, parfum of isolatiemateriaal. Het overgrote deel van deze stoffen is niet schadelijk maar, sommige zijn toxisch, kankerverwekkend, hormoonverstorend, of hebben milieugevaarlijke eigenschappen. REACH richt zich in het bijzonder op voorwerpen met chemische stoffen die bij normaal gebruik kunnen vrijkomen, bijvoorbeeld inktcartridges, reukblokjes, lijmstiften.

Zeer risicovolle stoffen (art. 56)
Producenten of importeurs van voorwerpen moeten, voor zeer risicovolle stoffen (verwerkt in voorwerpen) die op de kandidaatlijst voor autorisatie staan, informatie overleggen als de stof voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. De totale hoeveelheid van de stof, in de voorwerpen, is meer dan 1 ton/jaar per producent of importeur;
  2. De concentratie van de stof in die voorwerpen is meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g).
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
© 2019 Reachinfo
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.