Advertisement
Advertisement

Home arrow Verplichtingen arrow Bedrijven zonder spec. rol
Afdrukken E-mail

Verplichtingen voor bedrijven zonder specifiek benoemde rol

  • Stoffen opgenomen in bijlage XVII van REACH gebruiken volgens de beperkingen die gelden voor de productie het in de handel brengen en gebruik van stoffen en preparaten.
  • In geval van een afwijkend gebruik, voor stoffen genoemd in bijlage XIV een autorisatie aanvragen.
  • Stoffen en preparaten die zij op de markt brengen kenmerken en indelen en de informatie doorgeven aan het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA).
  • Indien nodig, voor stoffen en preparaten een veiligheidsinformatieblad (VIB) opstellen en deze eventueel doorgeven aan downstream users en distributeurs.
  • Informatie over niet ingedeelde stoffen verzamelen en deze eventueel doorgeven aan downstream users en distributeurs.
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
© 2019 Reachinfo
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.