Advertisement
Advertisement

Home arrow Verplichtingen arrow Distributeurs
Afdrukken E-mail

Verplichtingen voor distributeurs

  • Alle informatie over chemische stoffen (blootstellingscenarios, risicobeheersmaatregelen, nieuwe informatie over gevaarlijke stoffen, VIB etc.) doorgeven aan de gehele toeleveringsketen.
  • Informatie over het gebruik van een stof of preparaat doorgeven aan fabrikanten of importeurs om zo een geïdentificeerd gebruik ervan te maken.
  • Voor de vormen van gebruik waarvoor ze informatie hebben verstrekt, relevante blootstellingscenario’s en andere relevante informatie over het veilige gebruik van een chemische stof, opnemen in een eigen veiligheidsinformatieblad (VIB).
  • Nieuwe informatie over gevaarlijke eigenschappen van een stof doorgeven aan andere distributeurs, fabrikanten of importeurs.
  • Bij geïdentificeerd gebruik van een stof, informatie die kan leiden tot het aanpassen van risicobeheersmaatregelen in een VIB, doorgeven aan andere distributeurs, fabrikanten of importeurs.
  • Alle gegevens over een stof of preparaat ten minste tien jaar bewaren en deze op verzoek beschikbaar stellen aan het bevoegd gezag in Nederland of het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA). 

Een distributeur van een voorwerp moet ook:

  • Aan afnemers en op verzoek aan consumenten, informatie over stoffen verwerkt in voorwerpen verstrekken om het veilig gebruik van voorwerpen mogelijk te maken.
 
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
© 2019 Reachinfo
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.