Advertisement
Advertisement

Home arrow Verplichtingen arrow Importeur van voorwerpen
Afdrukken E-mail

Verplichtingen voor importeurs van voorwerpen

 • voldoen aan de beperkingen die gelden voor het op de markt brengen of het gebruik van een stof opgenomen in bijlage XVII van REACH. 
 • autorisatie aanvragen voor zeer risicovolle stoffen (art .56) genoemd in bijlage XIV van REACH. 
 • aan afnemers en op verzoek aan consumenten, informatie over stoffen verwerkt in voorwerpen verstrekken om het veilig gebruik van voorwerpen mogelijk te maken. 
 • ingeval van zeer risicovolle stoffen in een voorwerp, voldoende informatie aan alle afnemers verstrekken om een veilig gebruik van dat voorwerp mogelijk te maken, waaronder ten minste de naam van de stof. 
 • stoffen (verwerkt in voorwerpen) die voldoen aan de criteria van art. 56 en art. 58 melden bij het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (EChA) als: 
  • de hoeveelheid van een stof meer is dan 1 ton/jaar per producent.    
  • de concentratie van de stof in die voorwerpen meer is dan 0,1 gewichtsprocent (g/g).   
 • naar aanleiding van de dossierbeoordeling door het Agentschap: 
  • aanvullende testen voor een stof uitvoeren;    
  • op verzoek van het Agentschap aanvullende informatie over een stof verstrekken.   
 • alle nieuwe informatie over een stof aanwezig in een door hen ingevoerd voorwerp melden aan het Agentschap.
 • ten minste tien jaar alle gegevens over een stof of preparaat bewaren en op verzoek beschikbaar stellen aan het bevoegd gezag in Nederland of het Agentschap.   

Importeurs van voorwerpen moet stoffen (verwerkt in voorwerpen) registreren als (art. 7): 

 • de hoeveelheid van een stof meer is dan 1 ton/jaar per importeur:    
 • de stof bedoeld is om bij normale of redelijkerwijs te voorziene gebruiksomstandigheden vrij te komen.
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
© 2019 Reachinfo
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.