Advertisement
Advertisement

Home arrow Verplichtingen arrow Producent van voorwerpen
Afdrukken E-mail

Verplichtingen voor producenten van voorwerpen

 • voldoen aan de beperkingen die gelden voor het op de markt brengen of het gebruik van een stof opgenomen in bijlage XVII van REACH. 
 • geautoriseerde stoffen in voorwerpen toepassen volgens de voorwaarden verleend bij de autorisatie. 
 • de risicobeheersmaatregelen voor gevaarlijke stoffen en preparaten uit het VIB invoeren. 
 • aan afnemers en op verzoek aan consumenten, informatie over stoffen verwerkt in voorwerpen verstrekken om het veilig gebruik van voorwerpen mogelijk te maken. 
 • ingeval van zeer risicovolle stoffen (art .56) in een voorwerp, voldoende informatie om een veilig gebruik van dat voorwerp mogelijk te maken, waaronder ten minste de naam van de stof, aan alle afnemers verstrekken. 
 • bij ontvangst van een veiligheidsinformatieblad (VIB) met blootstellingscenario’s voor stoffen en preparaten: 
  • controleren of het gebruik in de blootstellingsscenario’s is afgedekt    
  • als het gebruik niet is afgedekt, informatie verstrekken aan de fabrikant of importeur van de stof om zo een geïdentificeerd gebruik ervan te maken, of    
  • bij afwijkend gebruik zelf een chemische veiligheidsbeoordeling uitvoeren (hoeveelheid stof meer dan 1 ton/jaar per producent) en het gebruik bij het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (EChA) melden.    
 • stoffen (verwerkt in voorwerpen) die voldoen aan de criteria van art. 56 en art. 58 melden bij het Agentschap als: 
  • de hoeveelheid van een stof meer is dan 1 ton/jaar per producent.    
  • de concentratie van de stof in die voorwerpen meer is dan 0,1 gewichtsprocent (g/g)      
 • naar aanleiding van de dossierbeoordeling door het Agentschap: 
  • aanvullende testen voor een stof uitvoeren;    
  • op verzoek van het Agentschap aanvullende informatie over een stof verstrekken.    
 • alle nieuwe informatie over een stof aanwezig in een door hen geproduceerd voorwerp melden aan het Agentschap.  
 • ten minste tien jaar alle gegevens over een stof of preparaat bewaren en op verzoek beschikbaar stellen aan het bevoegd gezag in Nederland of het Agentschap.      

Producenten van voorwerpen moet stoffen (verwerkt in voorwerpen) registreren als (art. 7):  

 • de hoeveelheid van de stof in het voorwerp meer is dan 1 ton/jaar per producent.    
 • de stof bedoeld is om bij normale of redelijkerwijs te voorziene gebruiksomstandigheden vrij te komen.
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
© 2019 Reachinfo
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.