Advertisement
Advertisement

Home arrow Rollen
Afdrukken E-mail

Rollen
In reach wordt worden de rollen in vier groepen verdeeld namelijk: fabrikant, importeur, downstreamgebruiker en distributeur. bedrijven kunnen ook meerdere rollen tegelijk hebben (gecombineerde rol). een importeur kan bijvoorbeeld zijn stoffen ook distributeren of een fabrikant kan zijn stoffen weer gebruiken.
Afhankelijk van de rol(len) heeft een bedrijf verschillende verplichtingen.


Definities van de rollen (artikel 3):

 • Fabrikant:
  Een in de gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de gemeenschap een stof produceert.

 • Importeur:
  Een in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de invoer van een stof.

 • Downstreamgebruiker:
  Elke in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde een fabrikant of importeur, die een stof als zodanig of in een preparaat, gebruikt* bij industriële activiteiten of beroepsactiviteiten

 • Distributeur:
  Elke in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon, met inbegrip van detailhandelaren die een die een stof als zodanig of in een preparaat, uitsluitend bewaart en voor derden in de handel brengt. 

*Definitie van gebruik bij downstreamgebruiker (artikel 3): elke vorm van verwerken, formuleren, consumptie, opslag, bewaren, behandelen, vullen van containers, overbrengen van de ene container naar een andere container, mengen, fabricage van een voorwerp of elke andere vorm van gebruik.

In de praktijk zijn binnen de rol van downstreamgebruikers nog de volgende subrollen te onderscheiden:

 • Formuleerders:
  bedrijven die stoffen of preparaten verwerken in andere preparaten bijvoorbeeld, producenten van verf, vernis, was- en reinigingsmiddelen, lijm, brandblusmiddelen/brandvertragers en cosmetische producten.

 • Professionele gebruikers:
  bedrijven in de dienstverlening zoals reinigingsbedrijven, schildersbedrijven, stoffeerderrijen, vleeswarenindustrie, verpleeg- en ziekhuizen en wegenbouwbedrijven.

 • Industriële gebruikers:
  gebruikers van chemische stoffen en preparaten in de industrie zoals de houtindustrie, autofabricage, beeldscherm/elektronicaproductie en de land- en tuinbouwsector.

 • Producenten van voorwerpen:
  bedrijven die voorwerpen maken die chemische stoffen bevatten. Het gaat bijvoorbeeld om tonercartridges, luchtverfrissers, vullingen voor (vul)pennen.
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
© 2019 Reachinfo
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.