Advertisement
Advertisement

Home arrow Wat is REACH?
Afdrukken E-mail

Wat is Reach?
REACH is een nieuwe Europese verordening voor chemische stoffen. De afkorting van REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische Stoffen. Concreet houdt REACH in dat een bedrijf van alle stoffen die het produceert, verwerkt of doorgeeft aan klanten, de risico's moet kennen en maatregelen moet benoemen met als doel het veilig gebruik van chemische stoffen te bevorderen.

Waarom REACH?
Over de mogelijke negatieve effecten van chemische stoffen voor mens en milieu is weinig tot niets bekend. Hierdoor ontstaat er onduidelijkheid over de kwaliteit en veiligheid van leef- en werkomgeving. Daarnaast wordt de informatie die wél beschikbaar is, onvoldoende gecommuniceerd in de keten, m.a.w. er is onvoldoende communicatie van producent naar afnemer naar consument en visa versa. Als gevolg hiervan is het voor zowel producenten als gebruikers lastig verantwoordelijkheid te nemen. Met REACH worden bovenstaande problemen opgelost.

Wat is het doel van REACH?
Het doel van REACH is bij de productie, het doorgeven en de verwerking van chemische stoffen een hoog veiligheidsniveau te waarborgen voor mens en milieu. De verantwoordelijkheid voor veilig werken verschuift met REACH naar het bedrijfsleven. Het doel van REACH is bij de productie en het gebruik van chemische stoffen, een hoog veiligheidsniveau te waarborgen voor mens en milieu. Door REACH zal informatie beschikbaar komen over gebruikte stoffen en zal de communicatie over deze stoffen (van producent naar eindgebruiker) verbeterd worden.

Voor wie speelt REACH een rol?
REACH is bestemd voor iedereen die beroepshalve chemische stoffen of preparaten produceert, in de EU importeert, distribueert of gebruikt. Bedrijven uit de keten kunnen verschillende rollen spelen, namelijk: de rol van producent, importeur, distributeur, en/of gebruiker. Iedere afzonderlijke rol betekent verschillende verplichtingen onder REACH. Een bedrijf moet bepalen welke rol het binnen REACH verband speelt. Een bedrijf kan meerdere rollen vervullen.

Op welke stoffen is REACH van toepassing?
REACH definieert het begrip ‘stof' als "enkelvoudige chemische stof / het molecule". REACH is van toepassing op alle stoffen die in hoeveelheden van meer dan 1 ton/jaar worden geproduceerd of geïmporteerd in de EU. De invoering verloopt in gedeeltes naar geproduceerde hoeveelheid en bekend risico. Bepaalde stofgroepen worden uitgezonderd. Preparaten (mengsels) worden NIET geregistreerd.

Wanneer treedt REACH in werking?
Download de tijdsfasering van REACH inclusief (pre) registratie: ImageTijdsfacering REACH

 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
© 2019 Reachinfo
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.